1,618... KÂİNATIN KODU, İNSANLIĞIN ŞİFRESİ ALTIN ORAN (GOLD RATE)

(İngilizce Versiyon)
Altın Oran… Phi… 0,618 ya da 1,618 Belki de matematikteki en ruhsal sayı. Allah'ın en seçkinlere vurduğu gizemli mühür. Dünya üzerinde Mekke'nin kodu, Kalp atışımız, DNA’mız, kâinatın dodecahedron adı verilen şekli, bir çok galaksinin spiral yapısı, kusursuz insan yüzleri ve vücutları, bitkilerin yaprak dizilimleri ve niceleri Altın Oran sayısına göre dizayn edilmiştir. 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 Fibonacchi dizisi adı verilen bu sayı dizimi 1 den başlayarak her rakamın kendinden bir önceki rakamla toplanması ile oluşur. Serideki ardışık sayıların birbirine oranı her zaman küçüğü büyüğe bölerseniz 0,618 ya da büyüğü küçüğe bölerseniz 1,618’dir. 55/89= 0,618 ya da 55/34 = 1,618 her iki rakamda Phi sabiti olarak kullanılır ancak matematikte en çok kullanılan oran büyük rakamın küçüğe bölümünden çıkan 1,618’dir. Altın Oran sayısı, Kâbe’nin Sırrı, İslam ve Kuran Mucizesi, Kutsal Gizemler… (Bu araştırma uluslararası üne sahip çalışmalara imza atmış yönetmen ve 3d grafik sanatçısı Erdem Çetinkaya tarafından yapılmıştır.)

Bilim adamlarının tabiatın tasarımında kullanılan bu mükemmel oranı fark etmeleri çok uzun sürmedi. Tarihi kayıtlar en az 4000 yıldır bu oranın bilindiğini söylemektedir. Mısır piramitlerin tasarımında, pek çok mimari yapıda bu oran kullanılmıştı. Leonardo da Vinci, Picasso ve Mimar Sinan bu oranın tarihde ki en önemli uygulayıcılarındandır. Ortaçağın en büyük matematikçilerinden Fibonacci, çocukluğunu babasının çalıştığı cezayir’de geçirmiş ve bu yıllarda müslüman ilim adamlarından Matematik eğitimi alıp, islam uygarlığı kitaplarını incelemiştir. Daha sonra Avrupa’ya giderek Arap rakamlarını tanıtmış ve öğrendiği matematiksel bilgileri avrupalılara aktarararak medeniyetin avrupa ile buluşmasında önemli rol oynamıştır. Binlerce yıldır bilinen fakat zaman zaman unutulup giden, Mısır piramitlerinde dahi kullanılmış olan Altın oran sayısı, Fibonacci tarafından yeniden keşfedilmiştir. Bu orana göre şekli tanımlayan en ve boy uzunluklarının oranı her zaman 1,618’di. 16. Yüzyılda altın oran için “hazine” ifadesini kullanan Kepler, düzgün çok yüzlüleri iç içe geçmiş şekilde gösteren ve bu düzen ile Güneş Sistemi arasındaki bağlantıyı araştıran şemalar geliştirmiştir. (J. A. West & J. G. Toonder, The Case for Astrology, Penguin Books, 1970) Şimdi Kutsal Mekke şehrinde binlerce yıldır gizli kalmış akıl almaz sırların bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıkışına şahit olacaksınız. Mekke Milyarlarca Müslüman’ın secde yönü, toplanma yeri ve İslâm’ın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Gücü yeten her Müslüman’a Kâbe, Muzdelife ve Arafat dağını kapsayan bir yolculuğa çıkarak Kutsal şehre gelmesi farz kılınmıştır. Phi sabiti matematikteki üstün tasarım sayısı. Kalp atışlarımızda, DNA sarmallarının en ve boy oranında, kâinatın dodecehadron adı verilen özel tasarımında, bitkilerin filotaksi denilen yaprak dizilim kurallarında, kar tanesi kristallerinde, pek çok galaksinin spiral yapısında ve sayısız yerde Yaratıcı hep aynı muhteşem sayıyı kullanmıştı. Altın oran sayısı yani 1,618... Pek çok ünlü mimari yapıda olduğu gibi Mısır Piramitlerinin tasarımında dahi bu oranın kullanıldığı görülmektedir. Ünlü astronom Kepler, bu sayı için büyük bir hazine ifadesini kullanmıştı. Yüzlerce yıldır pek çok ünlü ressam, mühendis ve mimar Leonardo da Vinci gibi neredeyse tüm eserlerinde bu oranı kullanıyorlardı. Estetik uzmanı Dr. Steven Markout 25 yıl süren araştırmasında DNA’mıza dahi işlenmiş bu orana göre yaratılmış insan yüzleri ve bedenlerini istisnasız tüm insanların güzel bulduğunu yaptığı büyük bir deneyle ispatladı. Bir şekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranının 1,618 i vermesi onu Altın Oran'a yani kusursuz tasarıma uygun hale getiriyordu.

İNANMAYA HAZIR MISIN ?
(Türkçe Versiyon)
Peki ya dünyamızın Altın Oran Noktası... nerededir? Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618 dir. Mucize bununla bitmez; tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de Dünyanın Altın Oran noktası Mekke şehrindedir. Mekke'den günleri değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618 dir. Ayrıca Mekke'nin gündönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının, dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde Altın oran yani 1,618 sayısını verir. Tüm harita sistemlerindeki bir kaç km olan ufak farklara rağmen Altın Oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve Kabe'yi içine alan Kutsal Bölge dairesinde kalır. Evinizde Google Earth programı'nın cetvel özelliğini kullanarak dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı oldukça hassas şekilde kolayca keşfedebilir, Dilerseniz enlem ve boylam koordinatları yoluyla hesaplayarak yada basit bir hesap makinesi ile verilen oranların doğruluğunu evinizde dahi test edebilirsiniz. Görüntülerde önce Mekke şehrine sonra Kuzey Kutup noktasına başlangıç ve bitiş noktalarını nasıl yerleştirildiğini görüyorsunuz. Pozitif enlem ve boylam değerleri ile deniz yerine Karaya düşme açısından dünyanın tek altın Oran noktası Mekke şehri olabilmektedir. Phi matrix programı ise tabloların ve resimlerin altın oran noktasını göstremeye yarayan bir Amerikan programıdır. Dünya Enlem boylam haritasını derinliği hiç bitmeyen canlı bir tablo gibi düşünür ve bu programla açarsak Dünyanın Altın Oran noktasının Mekke şehri olarak belirlendiğini görürüz.

MUCİZELER DEVAM EDİYOR...
Mekke ayetinde Altın Oran Mucizesi Kuran ı Kerimde Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığa iman verecek açık delillerin varlığından bahseden tek bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile Altın oran arasındaki bağıntı Yüce yaratıcımız tarafından açıkca nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47 dir. harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 / 1,618 = 29,0 . Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla yada eksik olsa idi bu oran asla oluşmayacaktı. Hiç bir zorlama olmadan dünya üzerinde yaptığımız aynı işlemi yaptık ve harf sayılarının mekke ve altın oranı işaret eden muhteşem uyumuna şahit olduk. Tüm bu işaretler göstermektedir ki; dünyayı ve matematiği yaratan tasvir edilmesi imkânsız muhteşem güç yani Tanrı ile Kâbe’nin ve Kutsal Bölgenin yer belirleyicisi ile Kuran'ın yaratıcısı aynı ve tek Tanrıdır. O bu mucizelerle geleceği ve insanların ortak dillerini önceden bilerek onlara işaretler verdiğini tüm insanlığa hatırlatmaktadır. Altın Oran, Mekke, Kâbe ve Kuran arasındaki bağıntılarla ilgili keşifler her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Şekilde Leonardo pergeli olarak adlandırılan Altın oran pergeli ile yapılmış ölçümlerde Mekke şehrinin Arabistan’ın altın oran bölgesinde, Kâbenin de Mekke şehrinin altın oran bölgesinde yer aldığını görüyoruz. Tüm bunların tesadüfen olabilmesi olasılık hesaplarına göre imkansızdır. Bu keşif uluslararası üne sahip çalışmalara imza atmış yönetmen ve 3d grafik sanatçısı Erdem Çetinkaya tarafından yapılmıştır. www.holymysteries.com

EVRENİN ŞEKLİNDE
Yeni buluşlar göstermiştir ki evrenin şekli bir dodecahedrondur (12 yüzü eşkenar beşgenlerden (pentagon) oluşan bir yapı ki bu da temelinde phi ( Altın oran 0,61... ) sayısı olan bir yapıdır.

VÜCUDUMUZDA
Yukarı da organlarımız arasında ki onlarca altın oranın grafiksel halini görüyorsunuz. El bileği-dirsek arası / Parmak ucu-dirsek arası = 0,61... Kafa boyu / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe = 0,61... Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Göbek-baş ucu arası mesafe = 0,61... Diz-ayak ucu arası / Göbek-diz arası = 0,61... ...sürüp gider

İŞARET PARMAĞIMIZDA
Elinizin işaret parmağınızın şekline bir bakın. Eğer standartlar dışında bir yapısı yoksa parmağınızda da altın oranı bulabilirsiniz.
Şekilde her ardışık bölüm arasındaki oran altın oran sabiti olan 0,61...... sayısıdır. Ayrıca her bölüm 2, 3, 5, 8 e yani ardışık fibonacci sayılarına karşılık gelmektedir. Şekilde ki pembe, yeşil, sarı ve mavi çizgiler altın oranı gösterir.

DİŞLERİMİZDE

Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır.

DNA’MIZDA

DNA molekülü tüm yaşamın programını taşımaktadır. Ruhumuz, karakterimizin belirgin yanları ve görünüşümüz DNA tasarımımızda gizlidir.İnsanın çekirdeği ve varlığımızın küçük bir mimari kopyası niteliğindeki bu muhteşem dizilim onun önemini hatırlatırcasına tamamen altın orana göre dizayn edilmiş. Her tam turunda 34 angstrom uzunluğunda ve 21 angstrom genişliğindeki çift heliks spiral yapısı ile bize altın oran sayısını en belirgin şekilde veriyor. 21/34=0,61.......

AKCİGERLERİMİZDE

Amerikalı fizikçi B. J. West ile doktor A. L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında, akciğerlerin kuru ağaç dallarını andıran yapısında, altın oranının varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği, asimetrik olmasıdır. Örneğin, soluk borusu, biri uzun (sol) ve diğeri de kısa (sağ) olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme, bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 0,61... değerini verdiği saptanmıştır.

KALP ATIŞLARINDA

Ekg cihazında görebileceğiniz gibi kalp atışlarının büyük kapak ve küçük kapak açılışları arasında geçen zaman, iki büyük kapak açılışındaki zamana oranı da altın oran yani 0,61...... dir.

DENİZ KABUKLARINDA
Deniz Kabuklarında gördüğümüz bu desenler altın oranı formulu sonucunda oluşmuş spiraller şeklinde karşımıza çıkartır.

İŞİTME VE DENGE ORANINDA
İnsanın iç kulağında yer alan Cochlea (Salyangoz) ses titreşimlerini aktarma işlevini görür. İçi sıvı dolu olan bu kemiksi yapı, içinde altın oran barındıran _=73 derece 43´ sabit açılı logaritmik sarmal formundadır.

AŞKIN SIRRI VE İNSAN YÜZÜNDE
Güzellik; karşı konulamayan zarif güç. Aşkın gizemi güzellikle çok yakından ilişkilidir. Acaba güzelliğin matematiksel bir açıklaması varmıydı? İnsanoğlunun toplum içinde paranın dahi satın almakta zorlandığı bu gücü ona kazandıran bu sihirli bakışın bilimsel bir tanımı var olabilir mi? BBC’nin hazırlamış olduğu “the Human face” isimli belgeseli; ömrünün 25 yılını saplantılı şekilde güzelliğin ve uyumun ölçülebilir matematiksel kurallarını araştırmak için harcayan Dr Steven Markout’un araştırmasını konu almıştı. Bu araştırmaya göre birbirinden farklı 18 insan yüzü resminin binlerce farklı kültür ve yaştaki insandan güzelliklerine göre sıralamasını istendi. Araştırmanın sonuçları şaşırtıcıydı. Deneye katılanların yüzde 97 si güzellik sıralamasını aynı şekilde yapmıştı. Asya veya uzak doğuda sıralamanın farklı olabileceğini düşünüyorlardı. Fakat tüm dünyada ve her yaşta ki insan güzellik açısından 18 resmi birbirinin neredeyse tamamen aynı şekilde sıraladılar. İnsanların en güzel bulduğu yüzler üzerinde yüz hatlarının birbirine uyumunu matematiksel şekilde inceleyen Dr. Steven sihirli bir rakam buldu. Altın oran sabiti yani 0,61...... Hem insan vucudunda hem de insan yüzünde, hem de dişlerimizde bile bu oran güzelliğin yüzden fazla şekilde belirleyici ölçüsüydü. Güzelliği matematiksel olarak açıklamayı başaran Dr. Steven; insan yüzünde yüzlerce kez tekrar eden ve vucudun her parçasının birbiri ile oranında kendini gösteren bu değerleri bir maske haline getirdi. İnsanlar tarafından güzelliği ile tanınmış tüm aktris ve aktörlerin yada modellerin yüzlerinde bu “Altın Oran maskesi” denendi. Birbirlerinden ne kadar farklı tarzlara sahip olursa olsunlar, altın oran maskesi neredeyse yüzde yüz oranında güzel yüzlere tam oturuyordu.

Yanda Dr Steven Markout’un oluşturduğu Altın Oran maskesini görüyoruz. İnsanoğlu altın orana göre tasarlanmış sanat eserlerine yada varlıklara karşı özel bir çekim hissediyor. İnsan dna’sına altın oran şifrelenmiştir. Bu dna’nın en ve boyunun birbirine oranının 0,61...... altın oran olmasını da ötesinde, çevresinde de bu orana uygun dizayn edilmiş objelere karşı çekim hissedecek şekilde dizayn edilmiştir. Yani 0,61... insan ruhuna şifrelenmiştir. Dna üzerinde ki bu şifrenin hem gözle görülür şekilde dnamızın tasarımında hem de dna nın şekil verdiği insan ruhunda gözlemlenmesi inanılmaz bir keşifdir. Şüphesiz canlılar içinde Altın Oranın kendini en fazla ve en muhteşem şekilde gösterdiği canlı insan; İnsan da ise yüz; yüzde ise gözlerdir. Organlarımız içinde en üstün ve efendi olan, hayatın kaynağı elbette kalptir. Kalbimizin ekg değerlerinde ki dalga boyları oranı da yine altın oranı veriyor.


Saç Dibi - Göz Yüksekliği / Tepe - Göz yüksekliği = 0,61...
Burun - çene arası / Göz - çene arası = 0,61...
Burun boynu / Alın genişliği = 0,61...
Burun boyu / Göz – Ağız = 0,61...
Burun altı - çene /Ağız - Çene Gözbebekleri arası / Yüz genişliği = 0,61...
Ağız genişliği / Gözbebekleri arası = 0,61...
Burun Genişliği / Ağız genişliği = 0,61...
sürüp gider...

FİLOTAKSİ (PHYLLOTAXY) YAPRAK DİZİLİMİNDE
Bitkilerin dalları ya da sapları üzerinde yaprakların düzenlenmesi olan fılotaksi, riyazî mükemmelliği ilk defa 17. yy.da yaşamış astronum Johannes Kepler’in ilgisini çekmiş bir botanik vakıadır. Yakın geçmişte yapılan incelemeler, bunun, Fibonnaci” dizisindeki sayıların kâinatta görüldüğü bir başka misal olduğunu ortaya koymuştur. Bir meşe dalını ele alalım. “0”numaralı yapraktan başlayarak yukarı doğru yaprakları numaralandıralım ve bu muameleyi başlangıç noktasının tam üstüne gelen bir yaprak buluncaya kadar sürdürelim. Meşe için bulunan rakam, hemen hemen hiç istisnasız, 2’dir, yani bir “Fibonnaci” sayısı. Bundan başka, başlangıç noktasının tam üstüne gelen noktaya ulaşmak için, dalın etrafında bir tam dönüş yapmak gerekmektedir ki, bu da bir “Fibonnaci” sayısıdır. Bu fılotaktik sayılar çoğu defa, dönüş sayısının yaprak sayısına oranı olarak ifade edilir. Böylece, meşe için bu oran 1/2 dir. Kiraz ağacında ise, başlangıç noktasının tam üstünde bir yaprak bulmak için 5 yaprak saymak ve 2 dönüş yapmak gerekir; Oran 2/5 olur. Aynı muamele armut ağacında tekrarlanırsa, 3/8 bulunur. Her durumda oran “Fibonnaci” sayılarından meydana gelmektedir. Tahmini sayıları 250.000 nevi bulan çiçek açıcı, tohum oluşturucu bitkilerin ve 700 çiçek açmayan bitkinin incelenmesi, üstesinden gelmesi zor bir iştir. Fakat bugüne kadar ede edilen (ortalama) neticeler, nevilerin ezici bir çoğunluğunda ‘Fibonnaci” sayıları ile alakalı filotaktik oranlar ortaya çıkarmıştır. “Fibonnaci” sayılarına uygun olmayan oranlar çok ender ve ancak bitkiye verilen bir zarar ya da anormal bir büyüme, yaprakların düzenlenmesinde bir değişiklik meydana getirmişse görülmektedir.

KEŞİFLERİN ANLAMI VE GERÇEK ÖNEMİ
Pek çok önemli canlı ve cisimde altın oranın varlığı tüm bunların tasarlayıcısının aynı “gizemli güç” olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca insanı tasarlayan ve Tanrı ismi verilen bu muhteşem gücün insandan evvel matematiği ve altın oranı yaratmış, bu oranı ifade eden sayıyı bazı gözde varlıkların seçkinliklerini ifade için bir şeref mührü olarak kullanmıştır. Bu mucizevi tasarım ve oran; doğanın tasarımında asla rastgelelelik değil, önceden belirlenmiş hassas bir ölçü ve çok yüksek bir zekanın varlığına ispat oluşturmaktadır. Kabe’nin ve kutsal bölgenin dünyanın altın oran bölgesinde yerleştirilmesi ise, dünyanın en şerefli yerinin Tanrı katında bu bölge olduğunu göstermektedir. Dünyada ki tüm dinler içinde Kabe’ye kutsallık ve ilk ibadet evi, ibadet yönü, toplanma yeri gibi üstün vasıflar yükleyen tek din islamdır. Müslümanların 14 asırlık kutsal kitabı olan Kuran ‘ da bu durumu anlatan ayetin de altın orana göre dizayn edilmiş olması ve burada toplumların hidayetine neden olacak mucizelerin saklı olduğunu ifade etmesi apaçık bir mucizedir ve bu kitabın kesinlikle altın oranın ne olduğunu bilen, dünyayı uzaydan görebilen, gelecekte kabul edilecek ölçü birimlerini ve geleceği görebilen, matematiği çok iyi bilen bir güç tarafından yazdırıldığını ispatlamaktadır. Bu mucizevi kitapda yazdığı gibi Hz Muhammed’in peygamberliği, cennet ve cehennemin varlığına bu sefer “gerçekten” inanmamız ve hayatımızı bu kurallara göre dizayn etmemiz gerekmektedir. Çünkü artık gerçek ve ispatı bize apaçık şekilde kendini gösterdi. Hiç şüphesiz Kuran yüzlerce bilimsel mucize daha bulunmaktadır. “Çıkmaz sokak” işaretini görmesine rağmen, yoluna hızla devam eden bir aracı kötü bir kaza beklemektedir. Öyleyse işaretlere uymalı ve adımlarımızı işaretleri göre atmalıyız. İleride bir suçlama olduğunda kendimizi savunmak için hiç bir gerekçemiz olamaz. Çünkü bize şöyle denecektir; “size doğruyu bulmanız için açık işaretler gösterilmişti. Onlara karşı duyarsız oldunuz. Artık suçlu siz misiniz yoksa biz mi?”

Kaynak: www.holymysteries.com
Cuma, Mayıs 08, 2009 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , , , | 4 Yorum »

4 yorum:

Adsız dedi ki... @ 26 Mart 2010 15:26

çok ilginç...

Huzurlu Hayat dedi ki... @ 19 Nisan 2013 08:40

İşte mucize isteyen mantık yoksunlarına bir demet mucize daha ..Gerçi iyi bakıp görenler her şeyde mucizelerle karşılaşırlar ancak bakar körler ise, önlerindekini bile göremeyip tesadüflere vermekte ahmakça inat ederler.Ama bunlar dahi boş değildir iyi bakanlara...
M.Emin

Unknown dedi ki... @ 8 Ekim 2013 13:49

Hamdolsun Bizi Yaradan Rabbime Bİnlerce Kez ŞÜKÜRLER OLSUN

Unknown dedi ki... @ 8 Ekim 2013 13:50

Hamdolsun Bizi Yaratan Rabbime. BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN...