MUCİZE MEYVE HURMA

Hurma sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Sekiz bin seneden beri varlığı söylenen hurmanın yetişmesi için iki unsur çok önemlidir. Biri su diğeri ise sıcaklıktır. Yani güneş. Bu ikisinden biri yeterli derecede olmazsa hurma yetişmez. Bundan dolayı hurmanın meyve vermesi sadedinde şöyle bir söz söylenir. Kökü sudan, tepesi güneşten ayrılmaması gerekir. Bunu şu şekilde de ifade etmişlerdir. Hurmanın ayağı cennette başı ise cehennemde olmalıdır. Bu gerçekten doğrudur. Suyu bol yerde ekilen hurma ağaçları her ne kadar büyüyüp boy atsa da meyve verme sürecinde yeterli güneşi bulamadığından meyvesi olmuyor. Olan meyvelerde güdük kalıyor. Aynı şekilde güneş varsa su yoksa yine bu mümkün olmuyor. Hurma ağacının gövdesi geniş silindirimsi ve uzundur. Bu iri yapı sıcak bir ortamda hayatını devam ettirebilmek için devamlı su istemektedir.
Yazımızın ilerleyen kısımlarında;
Hurmanın faydaları,
Hurma ağacının insana benzer yönü,
Vitamin değerleri gibi detaylarada deyineceğiz.
Hurma meyve olarak çok yararlı bir gıdadır. Onda insan bünyesi için gerekli her şey vardır. Yağ, protein, vitamin, mineraller vs. sizin birçok şeyi yiyip alabileceğiniz bu ihtiyaçları hurma tek başına karşılar. Bundan dolayı bir insan yalnızca hurma yiyerek yaşamını devam ettirebilir. Ama başka bir şeyle bu mümkün olmaz. Vücutta halel (dengesizlikler) meydana gelir. Efendimiz s.a.v. zamanında insanlar bazen uzun zaman yiyecek bir şey bulamazlardı. Sadece hurma yerlerdi. Su içerlerdi. Ama hasta olmazlardı. Sahabi Hz. Aişe validemize soruyor. Efendimiz zamanında evinizde ne yer içerdiniz. O da tarihin ayağa kalkıp dinleyeceği şu sözü söylüyor. . Evimizde bazen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı. Peki ne yerdiniz? Esvedân Yani hurma ve su&işte canlı örneği kainatın efendisinin hanesi; hurma yemekle aylarca hayatını devam ettiriyorlar. Efendimiz bir defasında hurmanın doyuruculuk ve kifayet ediciliğini açıklamak için Hz. Âişeye Yâ Âişe evinde hurma olmayanlar açtırlar. Buyurmuştur. Bu sözü iki veya üç defa tekrarlamıştır.
Kadimden bu yana Araplar için hurma önem arz eden bir meyvedir. Şairler şiirlerine konu etmişler, kendilerine ilham kaynağı saymışlar, onu en güzel şekilde vasfetmek için yarışmışlardır. Hakkında şarkılar söylenmiş ve darbı meseller vurulmuştur.
Bu günün Arapları da hurmayı, yaşamlarındaki onlar için önemine binaen gerçek yerine koymaya ihtimam gösterirler. Ondan dolayı her yılın 15 Eylül günü hurma günü dür. Senede bir günün hurma günü olması Araplar için çok görülmemelidir. Eski zaman dan beri hurmanın Arapların hayatında önemi çok büyüktü. Hemen hemen hayatın her noktasına girmiş durumdaydı. Açlığı gidermenin, tedavinin, hediyeleşmenin, misafire ikramın tek adresi hurma idi. Bu gün Arap Devletleri Birliği ortak bir kararla bu günü şenlik günü ilan ederler. Bu günde hurma ile ilgili açık oturumlar, brifingler, ziraatının yalgınlaştırılması ile ilgili teşvikler, ziraatındaki incelikleri anlatma, stoklama ve dikkat edilmesi gereken hususları belirtme ve hurmadan modern bir şekilde en fazla istifade etme yollarının araştırılması gibi konularla ilgili faaliyetler yapılır.
Hurma ağacı çok nazlı bir ağaçtır. Bakımı da öyle kolay bir şey değildir. Çok ihtimam ister aynı zi ruhlar gibi hassastır, duygusaldır. Bir çocuk bakımı gibi dikkat etmek gerektir. Aşağıda bu konuya değineceğiz.
Nimetullah Cezâiri Envarun Numâniye adlı kitabında şunu zikreder.
Allah (cc.) Meleklere Ademi yaratacağı zaman Ademin toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Koydular ve elediler. Saf ve ince olanından Adem yaratıldı. Elekte geriye kalan kısımdan da hurma yaratıldı. Nakhle elekte kalan veya elenen anlamında dır. Ademin toprağının geriye kalanı anlamında hurma ağacına nakhle denmiştir.
Hurma ağacı incelendiğinde özellikleri açısından gerçekten de insana çok benzediği görülecektir. Özellikle döllenme konusunda insanı dehşete düşürecek kadar benzerlikler vardır.
Hurma ağacının insana benzemesi konusunda efendimizden bize bildirilen hadisler vardır. Sadece insana değil Müslüman insana benzemesi konusunda şu hadis bildirilir.
İbni Ömer anlatıyor.
Efendimizin yanında otururken hurma ağacının közü getirildi. Efendimiz şöyle bir soru sordu. Ağaçlardan bir ağaç aynen Müslüman adama benzer Yaprağı düşmez. Söyler misiniz bana hangi ağaçtır o?
Orada bulunanlar çöl ağaçlarına daldılar benim aklıma hurma olduğu geldi. Söylemeye niyetlendim ama baktım ki ben orada olanların en küçüğüyüm sustum. Efendimiz buyurdular ki o ağaç hurmadır.
Hurma ağacının özellikleri
Hurma ağacı şekil olarak palmiye ağacı ile benzerlik arz eder. Aynı neslin farklı bireyleridir. Dalları ona göre daha uzun ve yaprakları daha incedir. Gövdesi kesilmiş dalların kalıntıları ile kaplıdır. Bu dalların araları ise liflerle doldurulmuştur. Lifler ve dallar hakkında daha sonra söz edeceğiz. Hurma ağacı bir çok ağaca nispetle daha kalın ve dik bir gövdeye sahiptir. Hurma ağacı sıcak ve suyu seven bir ağaçtır. Sıcak ve su bir arada olmazsa meyve vermez .çekirdekten yetiştirilebilir ama daha sıhhatli olması için kendi bünyesinden çıkan filizlerden (yavru tabir edilir.) yetiştirilir.
Bu yavrular topraktan değil bizzat ağacın bünyesinden neşet eder. Daha sonra belli bir zaman sonra yani tabir caizse doğum vakti geldiğinde o adeta bir sezaryen ameliyatı gibi bir ameliyatla alınır ve annenin yakınında bir yere dikilir.
Bu suretle yavrudan alınacak olan meyve hem annenin verdiği meyvenin aynısı olur hem de daha kısa bir sürede alınır. Ayrıca ağaç çekirdekten yetişen ağaçtan daha sağlıklı olur.
Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Erkek hurma ağcından alınan erkeklik polenleri dişinin konması gereken noktasına belli miktarda konularak döllenme sağlanır. Hurma ağacının parça ve bölümleri başka ağaçlara hiç benzemez.

HURMA
Hurma sağlıklı insan için gıda, hasta insan için de bir ilâçtır. Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sağlıklı kalabilmesi için çok önemli 10’dan fazla elemente sahip olduğunu keşfetmiştir.
Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini onaylıyorlar. Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson, bir hurma ve bir bardak sütün, insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir. Açıkçası, hurma, insan vücudu için gerekli bütün temel vitamin ve proteinlere sahip bir gıdadır.
Yaklaşık % 20 nem ihtiva eden taze hurmalarda % 60-65 şeker ve % 2 protein vardır. Kurumuş hurmalarda şeker oranı % 75-85 civarındadır. Ayrıca hurmadaki şeker, insan vücuduna bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, vücutta parçalanıp kullanılması kolay olan meyve şekeri fruktozdur. Kan şekerini hızla yükselten glikoz türünden değildir. Hurmadaki şeker, meyve şekeri olduğu için şişmanlatmaz. Yoğun tempo yüzünden yorgunluk ve bitkinlik hissedenler bol bol taze hurma yemesi tavsiye edilir.
Allah'ın bahşettiği yüzlerce nimetten sadece biri olan hurmanın faydalarına ileriki bölümlerde ayıntılı olarak değineceğiz.

KURAN'DA DİKKAT ÇEKİLEN BİR MEYVE: HURMA
Hurma, Kuran'da pek çok ayette bahsi geçen, cennet nimetleri arasında "eşsiz-hurma" (Rahman Suresi, 68) ifadesiyle nitelendirilen bir meyvedir. Allah'ın Kuran'da bildirdiği bu meyve incelendiğinde, pek çok önemli özelliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen en eski bitki çeşitlerinden biri olan hurma, günümüzde lezzetinin yanı sıra besleyici özelliği nedeniyle de tercih edilen bir besindir. Her geçen gün keşfedilen faydaları hurmayı, hem gıda hem de ilaç olarak kullanılan bir besin haline getirmiştir. Hurmanın sahip olduğu bu özelliklere Meryem Suresi'nde dikkat çekilmiştir.
Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim." Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır." Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin." Artık, ye, iç, gözün aydın olsun... (Meryem Suresi, 23-26)
Allah'ın, Hz. Meryem'e "hurma yemesini" bildirmesinin pek çok hikmeti vardır. Allah'ın Hz. Meryem'in doğumunu kolaylaştırmak için sunduğu nimetlerden biri olan hurmanın, özellikle hamile ve doğum yapan kadınlar için önemi ve faydaları, bugün bilimsel olarak da bilinmektedir. Hurma, içerdiği `-65 oran ile en çok şeker içeren meyvelerden biridir. Doktorlar, hamile kadınlara doğum yaptıkları gün meyve şekeri içeren yiyecekler verilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bunun amacı, annenin zayıf düşen vücuduna enerji ve canlılık kazandırmak, aynı zamanda da yeni doğan bebeğe gerekli olan sütün oluşabilmesi için, süt hormonlarını harekete geçirmek ve anne sütünü çoğaltmaktır.
Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin düşmesine sebep olur. Hurma vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması açısından önemlidir ve tansiyon düşmesini de engeller. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimseler için özellikle çok faydalıdır.
Bu bilgiler, Allah'ın Hz. Meryem'e, hem kendisine enerji ve canlılık verecek hem de bebeğin tek gıdası olan sütün meydana gelmesini sağlayacak "hurma"dan yemesini bildirmesindeki hikmetleri ortaya koymaktadır.
Hurmada bulunan oksitosin maddesi de, modern tıpta doğumu kolaylaştırıcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Oksitosin, doğumu kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle pek çok kaynakta "rapid birth" yani "hızlı doğum" ifadesiyle tanımlanmaktadır. Doğum sonrasında ise anne sütünü artırıcı etkisiyle bilinmektedir. Oksitosin esas olarak beyinde salgılanan, doğum sancılarını başlatan bir hormondur. Doğum öncesi vücudun tüm hazırlıkları bu hormon sayesinde başlar. Hormonun etkisi, ana rahmini oluşturan kaslarda ve anne sütünün salgılanmasını sağlayan kas yapısındaki hücrelerde görülür. Doğum esnasında ana rahminin etkili olarak kasılması doğumun gerçekleşebilmesi için son derece önemlidir. Oksitosin de, rahmi oluşturan kasların çok güçlü bir şekilde kasılmasını sağlar. Ayrıca oksitosin, yeni doğmuş olan bebeğin beslenmesi için anne sütünün salgılanmasını başlatır. Hurmanın tek başına bu özelliği -oksitosin içermesi- bile Kuran'ın Allah'ın vahyi olduğunun önemli bir delilidir. Hurmanın tıbbi olarak faydalarının tespit edilmesi ancak yakın tarihlerde mümkün olmuştur. Halbuki Kuran'da yaklaşık 1400 sene evvel Allah'ın Hz. Meryem'e hamilelik döneminde hurma ile beslenmesini vahyettiği bildirilmektedir.
Ayrıca hurmada insan vücuduna bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, vücutta parçalanıp kullanılması kolay olan bir şeker türü bulunmaktadır. Üstelik bu şeker kan şekerini hızla yükselten glikoz değil, meyve şekeri fruktozdur. Özellikle şeker hastalarında kan şekerinin hızla yükselmesi, pek çok organı olumsuz olarak etkiler, ancak en çok hasar gören organ ve sistemler göz, böbrekler, kalp-damar sistemi ve sinir sistemidir. Gözde görme kaybına kadar varan rahatsızlıklar, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi pek çok ciddi hastalığın en önemli nedenlerinden biri, kan şekeri yüksekliğidir.
HURMANIN FAYDALARI
Hurma içerik olarak çok çeşitli vitamin ve minerale sahiptir. Lif, yağ ve proteinler açısından da çok zengindir. Hurmada sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klor da bulunmaktadır. Hurma ayrıca A vitamini, betakaroten, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içerir. Hurmada bulunan vitamin ve minerallerin, normal insan vücudunda ve hamilelik zamanlarındaki faydalarından bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz:
*Hurmanın besleyici oranının gücü, içerdiği uygun mineral dengesinden kaynaklanmaktadır. Hurmada, hamilelikte kadınların alması gereken bir B vitamini olan folik asit de bulunmaktadır. Folik asit (B9), vücutta yeni kan hücresi yapımında, vücudun yapı taşı olan amino asitlerin yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katına çıkar. Folik asit seviyesi yetersiz olduğunda yapısal olarak normalden büyük, ancak işlevleri düşük alyuvar hücreleri meydana gelir ve kansızlık belirtileri ortaya çıkar. Özellikle hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik yapısının oluşmasında önemli rol oynayan folik asit, hamilelik sırasında gereksinimi iki katına çıkan tek maddedir. Hurma da, folik asit açısından çok zengin bir besin türüdür.
*Öte yandan hamilelikte meydana gelen uzun süreli bulantı ve fiziksel tepkimeler nedeniyle potasyum eksikliği açığa çıkar ve bu durumda da potasyum takviyesi yapılması gerekir. Hurmada bol miktarda bulunan potasyum bu açıdan büyük önem taşıdığı gibi, vücuttaki su dengesinin korunmasında da son derece etkilidir. Ayrıca potasyum, beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar.
*Hurmanın içerdiği demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve bu da hamilelikte kansızlığın engellenmesini ve bebeğin gelişimi için hayati önem taşıyan kandaki alyuvarlar dengesinin uygun hale gelmesini sağlar. Bilindiği gibi alyuvarlar kanda oksijen ve karbondioksiti taşıyarak hücrelerin canlılığını sürdürmesinde rol oynarlar. Çok fazla demir içermesi sebebiyle, bir insan günde 15 tane hurma yiyerek vücudunun demir ihtiyacını karşılayabilir ve demir eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıklardan korunmuş olur.
*Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir. Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsiyum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder.
*Bilim adamları hurmanın stres ve gerginliği giderici etkisine de dikkat çekmektedirler. Berkeley Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmalar, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin ve kasların çalışmasında önemli rol oynayan magnezyum mineralinin hurmada yüksek miktarda bulunduğunu ortaya koymuştur. Hurma ayrıca içerdiği magnezyum ile, böbrekler için de son derece önemlidir. Bir insan günde 2-3 tane hurma yiyerek vücudunun magnezyum ihtiyacını karşılayabilir.
*İçerdiği B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücuttaki karbonhidratların enerjiye çevrilmesine, protein ve yağların vücudun diğer ihtiyaçları için kullanılmasına yardımcı olur. B2 vitaminiyle de, vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur.
*Hamilelikte A vitaminine olan ihtiyaç da artar. Hurma, içindeki A vitamini sayesinde, görme gücünü ve vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. Hurma, betakaroten açısından da son derece zengindir. Betakarotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, kanseri önleyici özelliği vardır.
*Ayrıca diğer meyveler genellikle protein açısından yetersizdir, ancak hurma protein de içermektedir. Bu özelliği sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. Örneğin et de faydalı bir gıdadır ancak özellikle böyle bir dönemde taze bir meyve olan hurma kadar fayda vermeyebilir. Hatta böyle bir dönemde etin fazla tüketilmesi vücutta zehirlenmeye neden olabilir. Hazmı kolay olan, hafif sebze, meyve türü yiyeceklerin tercihi daha uygun bir seçimdir.
Hurma ile ilgili tüm bu bilgiler, Allah'ın sonsuz ilmini ve insanlara olan rahmetini ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi modern tıbbın ancak günümüzde tespit edebildiği hurmanın -özellikle de hamilelik dönemindeki- faydalarına Kuran'da 14 asır önce işaret edilmiştir.

HURMA AĞACININ ÖZELLİKLERİ
Hurma ağacı şekil olarak palmiye ağacı ile benzerlik arz eder. Aynı neslin farklı bireyleridir. Dalları ona göre daha uzun ve yaprakları daha incedir. Gövdesi kesilmiş dalların kalıntıları ile kaplıdır. Bu dalların araları ise liflerle doldurulmuştur.Hurma ağacı bir çok ağaca nispetle daha kalın ve dik bir gövdeye sahiptir. Hurma ağacı sıcak ve suyu seven bir ağaçtır. Sıcak ve su bir arada olmazsa meyve vermez .
Bitkiler içinde yaratılış açısından insana en çok benzeyen bitki hurmadır. Özellikle döllenme konusunda insanı dehşete düşürecek kadar benzerlikler vardır. Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Mevsimi geldiğinde erkek hurma ağacı gövdesinde torbalar oluşur ve o torbalarda aynen insan spermine benzer nitelikte sıvı birikir. Aynı dönemde dişi hurma ağacı gövdesinde kabuk kısmında yarılmalar oluşur.
Erkek hurma ağcından alınan erkeklik polenleri dişinin konması gereken noktalarına belli miktarda konularak döllenme sağlanır. İçine erkek ağaçtan alınmış polenler yerleştirilen dişi hurma ağacı bir müddet sonra filizlenir. Bu yavrular topraktan değil bizzat ağacın bünyesinden neşet eder. Bu filizler, tabiri caizse doğum vakti geldiğinde sezaryen gibi titiz bir ameliyatla kesilip ana hurma ağacının hemen yanına (en fazla 3 metre) dikilir. Anasıyla aynı topraktan gıdasını alan hurma filizinin bakımı en az üç yıl boyunca özenle yürütülürse, büyüdüğünde anası hangi cins hurma veriyorsa o da aynını verir. Üç yıl sonra o fidanı başka yere aktarabilirsiniz ama üç yıldan erken bir sürede aktarma işlemi yapılırsa fidan ölür ya da meyvesiz bir ağaç olarak yetişir. Bu suretle yavrudan alınacak olan meyve hem annenin verdiği meyvenin aynısı olur hem de daha kısa bir sürede alınır.
Resulullah(a.s.m.) Efendimiz bu konuya değinmiş ve şöyle buyurmuştur:
`Âdem`in toprağından yaratılan hurma halanıza ikramda bulunun (iyi bakın). Ondan başka döllenen ağaç yoktur.`
İki hayat arkadaşı gibi olan hurmayla insan arasında kuvvetli bir dostluk vardır.
Mektubât`ın Mû`cizat-ı Ahmediye Risâlesinde`hanînü`l- ciz`i` diye zikredilen olay işte bu dostluğu ispatlıyor.
Döllenen dişi çiçeklerden, sonbahara doğru 6 cm. uzunlukta oval, sarı-turuncu ya da koyu kırmızı-kahverengi hurma meyveleri oluşur.
Hurma, ortasında zarımsı bir kabukla sarılı tek çekirdek halinde tohumu bulunan çok tatlı etli ve besleyici bir meyvedir. Bazı hurma çeşitleri daha az tatlıdır. Bunların, kurutulup öğütülerek unu çıkarılır.
İnsanlara çok doğal gelen tüm bu aşamalar aslında mucizevi bir olay olup Allah'ın üstün yaratmasının bir ispatıdır.Sadece toprak,su ve tohumun bir araya gelmesinden insan hayatı için bu derece faydalı bir meyvenin yetişmesi elbette tesadüfen oluşamayacak kadar mucizevi bir olaydır.
''O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. ''(6/99)

HURMA YAĞI NEDİR?
Hurma yağı, yağ hurması meyvesinin etinden ("mesocarp") elde edilir. Zeytin yağinda oldugu gibi hurma yağı da bir meyve yağıdır. Hurma yağı, hurma meyvesinin çekirdeğinden veya tohumundan çıkartılan hurma çekirdeği yaği ile karıştırılmamalıdır.
Bu nedenle, yağ hurması meyvesi benzersizdir. Bu meyveden iki ayrı yağ türü elde edilmektedir: birisi hurma yaği ikincisi ise hurma çekirdeği yağıdır. Her ikisi de yenilebilir yağlardır fakat çok farklı kimyasal bileşim, fiziksel özellikler ve uygulamalara sahiptir. Her bir hurma meyvesi, hurma yağının yaklaşık % 90'ini ve hurma çekirdeği yağının % 10'unu sağlar.
Hurma yağı, hem doymuş hem de doymamış yağ asitlerinden oluşan dengeli bir bileşime sahiptir. Yüksek E vitamini içerigi ile birlikte yağ, Allah'ın yaratması sonucu doğal olarak çok sabit bir yapıya sahiptir.
HURMA ÇEKİRDEĞİ
Hurma çekirdeği, hurmanın içinde sert yapılı, hurmanın bir parçasıdır. Hacmi hurmasına göre değişir. Hurma çekirdeği “kıtmir denen ince bir zarla kaplıdır. Ortasından uzunlamasına bir yarık vardır. Bu yarığa “uhdut” denir. Yarığın içinde ince bir ipçik vardır buna da “fetil denir. Çekirdeğin sırt kısmında da bir nokta bulunur bu noktaya da “nakîr” denir.
Hurma çekirdeği, dış meyvesiyle olan renk uyumunun yanında pekçok fayda sağlamaktadır. Hurma çekirdeğinden üretilen tıbbi sabun, mantar tedavisinde kullanılmakta ve mikrop kırıcı bir özellik taşımaktadır .
Yine hurma çekirdeği hayvan yemi olarak kullanır ve çok etkilidir. Mesela denemeler ve incelemeler göstermiştir ki öğütülen hurma çekirdeği % 15 nisbetinde tavuk yemine katılınca tavuklardaki gelişme daha sağlıklı olmuştur. Hem de hiçbir yan etkisi ve zararı olmadan…
Hurma çekirdeği ilaçtır..
Çekirdek ve nüfus planlaması: Hurma çekirdeğinden hamileliği önleyici ilaçlar üretilmektedir. Bu konuda Kahire üniversitesi eczacılık fakültesinde bir dizi araştırma ve inceleme yapılmaktadır. Araştırmalar gösteriyor ki hurma çekirdeği hamileliği önlemede çok işe yarayacak
Prostat kanseri: Yine bir dizi araştırmadan sonra Hurma çekirdeğinin bazı kimyevi ilaçların yerine prostat tedavisinde de kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
Hurma çekirdeği karın şişliklerine ve bağırsak gazlarına ve toksinlere karşı müthiş bir ilaçtır.
Böbrek taşları ve çekirdek: Çekirdek parçalanarak su ile iyice kaynatılırda içilirse böbrek ve safra taşları olan hastalara şifa verir.
2 BİN YILLIK HURMA TOHUMU
İsrail’de bilim insanları, soyu tükenmiş bir hurma türünün 2 bin yıllık tohumunu yeşertmeyi başardı. 30 yıl sonra meyve vermesi beklenen ağaç, kanser araştırmalarında kullanılacak.
Bilim insanları, 30 cm boyundaki hurma ağacına Tevrat’tan esinlenerek ‘Methusaleh’ adını verdi. Bilim insanları ağacın gelişimini günlük olarak takip ediyor, ağaç normal bir gelişim sürdürmesi halinde ilk meyvesini 30 yıl sonra verecek. Eski tohumlardan üretilen ağaçlar genellikle tüm çabalara karşı önce eğiliyor ve sonra da ölüyor.
TIBBİ DEĞERİ İNCELENECEK
Methusaleh ise uzmanlara göre şimdilik sağlıklı görünüyor. Ağacın 7 yaprağından biri DNA analizi için kesilerek İsviçre’ye gönderildi. Ağacın 50 yıllık bir şaşma payı ile bin 990 yaşında olduğunu belirlendi. Bu, ağacın M.Ö. 35 ile M.S. 65 arasında yetiştiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, DNA analizi ışığında 2 bin yıllık süreçte bir zamanlar tıbbi hammadde olarak kullanılan hurmanın biyolojik özelliklerinde kayıp olup olmadığını araştıracak.
ANTİK BİTKİLERDEN MODERN İLAÇLAR
İsrailli uzmanların hurmayı canlandırma nedenleri ise tam olarak tarihsel merak değil. Dr. Sallon, tarihte ilaç olarak kullanıldığı bilinen hurmayı yeniden canlandırıp muhtemel tıbbi uygulamalarını araştıracak. Yahuda hurmasından yapılan bir macunun yıllar önce ilaç olarak uygulandığı eski metinlerden biliniyor. Dr. Sallon, hurmanın tıbbi potansiyelini hala barındırdığını düşünüyor.
Louis Borick Natural Medicine Research Center, Uzakdoğu ve Ortadoğu’da yetişen egzotik bitkilerden doğal ilaç malzemeleri üzerine uzmanlaşıyor. Merkez daha önce de benzer eski tohumlardan kanser ilaçlarına hammadde üretmişti.
İsrail’in Yahuda bölgesinde yetişen ve bugün soyu tükenmiş sayılan bu hurma türü, yıllar önce Yahudi kabileleri tarafından en değerli meyve kabul ediliyordu. İncil ve Kuran’da ‘Yahuda hurması’ olarak geçen bu ağaç, gölgesi, meyvesi, güzelliği ile en değerli bitkilerden biri sayılıyordu.
Ağaç daha sonra Yahudi kabilelerin Avrupa’ya göçmesi ve gerekse Haçlılar saldırılarında harap edildi. Modern İsrail’de yetişen hurma ağaçlarının filizleri California’dan ithal ediliyor, bunlar da esasen Irak menşeili bir tür.
BESİN DEĞERLERİ
100 gr. doğal şekilde kurutulmuş hurma meyvesinin içerdiği besin değerleri şöyledir:
274 kalori
2,2 gr. protein
72,9 gr. karbonhidrat
0 kolesterol
0,5 gr. yağ
2.3 gr. lif
63 mgr. fosfor
59 mgr. kalsiyum
3 mgr. demir
1 mgr. sodyum
648 mgr. potasyum
58 mgr. magnezyum
50 IU A vitamini
0,09 mgr. B1 vitamini
0,1 mgr. B2 vitamini
2.2 mgr. B3 vitamini
0,153 mgr. B6 vitamini
24,9 mcgr. folik asit.
SAĞLIĞIMIZA YARARLARI
Yukarıdaki değerlerde görüldüğü ve sık sık yinelendiği gibi hurma çok besleyici bir meyvedir. Bunun yanı sıra;
Bedeni ve zihni gençleştiriyor.
• Vücudun ihtiyarlamasına engel oluyor.
• Kansere karşı koruyor.
• Damar sertliği ve kolestrole karşı koruyucu, şişmanlama tehlikesine yol açmıyor.
• Böbrek iltihabına ve kumlarına iyi geliyor.
• Saf hurma cildi besliyor, hamilelik ve güneş lekelerini yok ediyor, vücuttaki yara ve iltihaplara hurma, hakiki zeytinyağı ile krem kıvamına getirilip sürüldüğünde fayda sağlıyor.
• Şeker oranını ayarlayan tek meyvedir.
• İçerdiği demir sayesinde, Anemi hastalığını kaldırdığı tıbben ispatlanmıştır.
• Hurma çekirdeğinden öğütülmüş bir fincan kahve zihin açıcı, dinlendirici, asabilik-sinir bozukluğu ve üzerindeki strese iyi geliyor. Sinir vitamini diye adlandırılan B6, stresli ve gergin yaşantısı olanlara sabah, öğle ve akşam saatlerinde üçer adet hurma yemesi son zamanlarda tıp adamlarınca tavsiye edilmekte.
• B1, B2 vitaminlerinin bir arada bulunmasından dolayı karaciğeri kuvvetlendiriyor.
Ayrıca:
Baş (zihin, Dimağ, beyin):Hurma baştan başlamak üzere vücudumuzun bir çok organına elle tutulur gözle görülür tesir icra eder. Beynimizin fosfora ihtiyacı vardır. Bu da hurmada bol miktarda bulunmaktadır.
Sinir sistemi: Hurmanın en etkili olduğu diğer bir saha da sinir sistemimizdir. Müthiş dinlendirici bir özelliği vardır. Hurma da B1- B2 vitaminleri bulunmaktadır.bunlarda zihni ve sinir sistemnini dinlendirici özelliğe sahiptirler.
Gözler:Hurma gözleri kuvvetlendirir ve parlatır. Hurma A vitamini ihtiva ettiğinden hurma yiyenlerde özellikle gece körlüğü ve diğer göz zaafiyetleri olmaz. İkinci dünya savaşında gece hücumu yapacak olan Amerikan pilotlarına hedeflerini daha net görebilmeleri için hurma yedirmişlerdir. Göz sinirlerini kuvvetlendirici özelliği vardır.
Kulak :Hurma ihtiyarlıktan mütevvelit kulak uğultusu duyma zafiyeti gibi kulak rahatsızlıklarında da faydalıdır.
Göğüs: En iyi göğüs ilacı hurmadır.
Hurma balgama ve nefes borusuna, öksürüğe çok iyi gelmektedir.
Kan damarları:Hurma kan damarlarını yumuşatır. Günümüzde damar sertliği denen şeyi engeller.Ayrıca kanı temizler ve tansiyonu düzenler.
Kolesterol:Kahve ve yağ kandaki kolesterolün yükselmesinde etkendirler. Araplar bol miktarda kahve yağ yerler Fakat laboratuar araştırmalarında görülmüştür ki Araplarda bu hastalıktan eser yok. Çünkü kahve ve diğer yiyeceklerin yanında mutlaka hurma vardır. Hurma kolesterole geçit vermiyor.
Bel ağrıları:Hurma bel ağrılarına iyi gelir, bel ağrısını hafifletir.
Böbrek ve mesane:Hurma böbreklerin yıkanmasına yardım eder. Böbreklerin çalışmasını kuvvetlendirir. Mesane ve böbrek iltihabına şifa verir. Hurmanın suyu böbrek taşlarını da yok eder. 6-7 hurma parçalanarak bir bardak suya konur birkaç saat sonra süzülür ısıtılarak günde iki defa içilir. Bu 15 gün yapılırsa böbrek taşlarını yok eder.
Karaciğer: Hurma çam fıstığı ile yenirse karaciğeri temizler ve kuvvetlendirir. Aynı zamanda safra taşını da yok eder.
Karında bulunan asalaklar için de hurma faydalıdır.
Kanser :Hurmayı devamlı yemek kansere yakalanmamanın en önemli sebeplerindendir. Hurma magnezyum ihtiva ettiğinden kansere mani dir. Devamlı hurma yeyen Araplarda kanser vakası pek görülmemektedir.
Emzirme: Çocuklu kadınların sütünün çoğalması için hurma yenmelidir. Hurma süt hormonlarını harekete geçirir ve sütün çoğalmasını sağlar.
''Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.'' (16/69)
Perşembe, Eylül 10, 2009 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , , | 2 Yorum »

2 yorum:

Adsız dedi ki... @ 16 Eylül 2009 18:07

Süper bir araştırma teşekkür ederim.

Adsız dedi ki... @ 29 Ekim 2009 04:30

ALLAH razı olsun sizden!