KİŞİLİK KAVRAMI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ


KİŞİLİK KAVRAMI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

A) KİŞİLİK KAVRAMI
Kişiliğin Tanımı :
Bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçirmiş olduğu faktörler sonucunda değişken ve değişken olmayan yapıların sonucunda oluşan bir tür kişisel yaşantı biçimidir. Kişiliği bir insanda üç ana esas üzerinde toplanmaktadır.
1- Karakter
2- Mizaç
3- Yetenek
a) Zihinsel Yetenek
b) Bedensel Yetenek
Bu üç ana esası belirleyen 6 önemli faktör vardır. Bunlar:
1- Kalıtım ve bedensel yapı faktörleri (Ailevi gen faktörleridir değiştirilemez)
2- Sosyo-kültürel faktörler (Yaşanan çevre faktörleri)
3- Aile faktörü
4- Sosyal sınıf faktörü
5- Coğrafi ve fiziki faktörler
6- Diğer faktörler (Medya, yetişkinler, akrabalar, öğretmenler)

B) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Başarının Tanımı:
Başarı, başlanan ve bitirilmesi gereken bir iş, yaşam biçimi, oluşum, görev vs ne olursa olsun ulaşılması gereken ve sonuçta en iyiyi bulma yolunda elde edilen kazançtır. Sözlüklerde başarı; muvaffakiyet, galibiyet, zafer olarak geçer.
Bir işe veya yapılması gereken bir göreve başlarken başarı değerlemesi yapılmalı bu değerlemede iş akışı içindeki görev dağılımı, plan, işin niteliği, işi yapan kişi veya kişilerin motivasyonu ve başarı standartları ele alınmalıdır. Bütün bunlar yapılırken başarıyı belirleyen faktörler gözden geçirilmeli mevcut veya olabilecek faktörler de belirlenmelidir. Başarı değerlemesinin zamanı, değerlemeyi yapacak kişiler tarafından yapılmalıdır, iş yapılırken eğer bir amire bağlı isek değerleme amir tarafından, bir grup içinde çalışıyorsak iş arkadaşları tarafından, birey olarak çalışıyorsak oto kontrol sistemi ile kendi kendimiz tarafından, bir komisyon yönetiminde çalışıyorsak oluşturulacak bir komite tarafından basan değerlemesi yapılmalıdır. Sonuçların kullanımı ve belirlenmesi ulaşılması gereken başarının tekrarlar sonucunda artmasını gösterecektir. Bütün bu safhaları maddelendirecek olursak, başarılı olmak için;
1- Başarı değerlemesi tanımı nedir?
2- Başarı değerlemesinin amacı nedir?
3- işletmede başarıyı belirleyen faktörler nelerdir?
4- Başarı değerleme planı yapıldı mı?
5- Başarı nitelikleri belirlendi mi?
6- Başarı standartları nelerdir? Sorularının cevaplarını bilmek yeterli olacaktır.
Bu konuda önümüzdeki günlerde detaylara girilecektir.
Perşembe, Mayıs 21, 2009 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , | 0 Yorum »

0 yorum: