MOTİVASYON (MOTIVATION)


MOTİVASYON

A) MOTİVASYONDA YÖNETİCİNİN GÖREVİ

Yönetici;
a) Çalışanların ihtiyaçlarını tahmin etmek
b) İhtiyaçların giderileceği ortamı sağlamakla yükümlüdür.
Yukarıdaki süreçte yönetici; öncelikle iş görenin ihtiyacını tahmin ederek, bu ihtiyacın giderileceği ortamı sağlayacak ve bu ortamı sürekli yenileyerek iş göreni motive edecektir.
İhtiyaçları beş basamakta toplamak mümkündür.
1. Basamak - Fizyolojik ihtiyaçlar ( iş yeri, iş alanında kullanılacak teknik malzeme vs)
2. Basamak - Güvenlik ihtiyacı ( İş yeri güvenliği, çalışanın güvenliğini sağlayacak malzeme)
3. Basamak - Sosyal ihtiyaçlar (Yemek, çay, dinlenme zamanı ve iş süresinin ayarlanması)
4. Basamak - Benlik ihtiyacı (Çalışanın kendine olan güvenini sağlamak)
5. Basamak - Kendini tamamlama ihtiyacı ( Çalışanı sözlü veya ekipmanlar yardımı ile destekleme)
Bütün bu ihtiyaçları belirli faktör olarak gruplandırırsak motivasyonun başarısız olmasını şu şekilde özetleyebiliriz.
• Şirket politikası ve yönetimin kötüye gitmesi
• Teknik bilgi ve nezaretin yetersizliği
• Amir memur ilişkilerinin iyi olmaması
• iş ortamındaki fiziksel şartların iyi olmaması
• iş arkadaşlarıyla geçimsizlikler ve kötü arkadaşlık ilişkileri
• istihdam ve iş güvenliğinin yetersizliği
• Sosyal hakların kısıtlanması

B) MOTİVE EDİCİ FAKTÖRLER

1- işi başarı ile tamamlamanın verdiği tatmin
2- iş yerinde başarıyla tanınma
3- Başarının takdiri ve ödüllendirilmesi
4- Yetenek ve bilgilerinin kullanılabileceği uygun bir işte çalışma
5- Yeterli düzeyde sorumluluk ve yetki sahibi olma
6- Terfi imkanları
7- İşte kendini geliştirme fırsat ve imkanları
8- Maddi destek ve ikramiye yardımları
Cuma, Mayıs 22, 2009 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , | 0 Yorum »

0 yorum: