ZOR KİŞİLİKLERLE BAŞETME YÖNTEMLERİ


Dünya yaratıldığından beri insanlar birbirinden farklı özelliklerde yaratılmışlardır. Anne karnından başlayan olgunlaşma süreci yaşam boyunca devam eder ve bu süreç insanoğlu öldüğünde inanışına göre ahrette devam eder yada toprak olarak olgunluğun en üst mertebesinde cesette kalır. Burada anlatılan dünya hayatında kişilikleri belli seviyeye gelmiş insanların problemleri, çözüm önerileri ve onlara verilen isimlerden ibarettir.

LOKOMOTİFLER:

Bu tür insanlar mutsuzluklarını başkalarından çıkarmaya çalışırlar.
Genelde sinirli ve düşmanca davranırlar.
Çözüm: Kabullenmemek gerekir. Bu tür davranışların işi olumsuz etkilediği belirtilmelidir.

MÜKEMMELİYETÇİLER:

Eğer bir şey mükemmel değilse olumsuz davranışlar gösterirler.
Onların standartları gerçekçi değildir, başkalarının övdüğü bir iş onlara göre kabul edilebilir dahi olmayabilir.
Çözüm: Söylediklerini fazla ciddiye almamak gerekir. Aslında kendi yetersizliklerine hayıflanıyorlardır,
sizinkine değil.

SİNSİ DİRENİŞÇİLER:

En ufak değişiklik canlarını sıkar. Mevcut düzenin değişmesini asla istemezler.
Çözüm: En iyi strateji bu tipleri de değişimin içine dahil eder. Eğer sürecin parçası olurlarsa
davranışlarında ani değişiklik olur.

BENİM İŞİM DEĞİLCİLER:

Bu kişiler olumsuzlukları iş tanımına uymuyor düşüncesiyle kesinlikle yapmayarak gösterirler.
Çözüm: Aslında kendilerini geliştirip daha iyi hakimiyet kurma isteği vardır. Ancak kariyerleri
açık değil diye yapılan işe heyecan kalmamıştır ve az uğraşı verirler.

AYAKLI GAZETELER:

Bu kişiler mutsuzluklarını etrafa söylenti çıkararak yansıtırlar.
Çözüm: İlgili kişiler gerçek bilgileri vermek en iyi çözümdür.

KARAMSARLAR:

Dünyayı zevksiz bir yer gibi görürler. Dünyanın tepelerine yıkılmasını beklerler,
yıkılmazsa yıkmak için elinden geleni yaparlar.
Çözüm: Davranışı değiştirmek çok zordur. Başlangıç olarak negatif alışkanlıkların yerine
birkaç iyi alışkanlık sunulabilir.

MIZMIZLAR:

Bu tipler çocuk gibi davranır. İstediği şeyler olmayınca geri çekilir, kaş çatar, tiradına başlar, vs.
Çözüm: Bu kişiler destek göreceği çevre arar. Birileri onlara sürekli ne kadar iyi iş yaptığını söylemelidir.

CİDDİYETSİZLER:

Hiçbir işi ciddiye almazlar, başkalarının işini de zorlaştırırlar.
Çözüm: Açık hedefler, standartlar ve beklentileri belirlenmeli, kendisine iletilmelidir.

ELEŞTİRİCİLER:

Ne olursa olsun kendi söylediklerinin doğru olduğuna inanırlar.
Çözüm: Örnek vermeleri, kanıt göstermeleri istenebilir ya da konuya niçin muhalif oldukları sorulabilir.

FEDAKARLAR:

Erken gelir, geç giderler. İstenen her işi yaparlar.
Çözüm: Pozitif geri bildirim isterler. Güzel sözler söylenmesi hoşlarına gider.

KENDİNİ SUÇLAYANLAR:

Kendilerine kızarlar. Hatayı her zaman performanslarında, görünüşlerinde, sosyo-ekonomik
statülerinde vb. bulurlar.
Çözüm: Kendine güvenlerini yeniden kazanmaları için herhangi bir strateji bulmak gerekir. Egolarını
harekete geçirecek bir nedene ihtiyaç vardır.

KIRILGANLAR:

Çok hassastırlar, iyi ifade edilememiş bir cümle hemen kırılmalarına neden olur.
Çözüm: Önemli bir şey söylemek gerektiğinde kısa ve direkt hedefe yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
Konu kişiselleştirilmemeli ve tam anladığından emin olunmalıdır.
Salı, Temmuz 14, 2009 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , | 0 Yorum »

0 yorum: