MİRACA HAZIRLIK

Ey efendim!
Sana bir miraç öncesi sesleniyor,
Sevgilinin senden istediği gibi istiyorum.

Ey! Göklerin, yerin ve tüm kâinatın sahibi,
Ey! Kendisinden başka tapılacak,
Kanunlarına uyulacak ilahlar olmayan Allah’ım.

Ey! Tek ilah olan, şanı yüce rabbim,
Bütün övgüler ve şükürler,
Sana, zatına ve azametine olsun.

İnsanlara;
Şirkten tevhide,
Karanlıklardan aydınlığa, Zulümlerden adalete,
Tutsaklıktan özgürlüğe, Ve şanı yüce Allah’a giden yolda,
Rehber olan efendimiz Muhammed’e (SAV)
Temiz ailesine, seçkin sahabelerine ve kıyamete dek onları takip edecek olan
Salihlere, alimlere, şehitlere ve tüm Müslümanlara selam olsun.

Ya İlahi!
Sen tertemiz ayetlerinde diyorsun ki;
“kullarım beni sana soracak olurlarsa
İşte ben onlara pek yakınım.
Bana dua ettiği zaman duasına cevap veririm.
Öyleyse onlarda benim davetime icabet etsinler
Ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulalar.”
Bak huzurundayım Allah’ım,
İbrahim’in istediği gibi,
Nil kıyısında Musa gibi,
Çarmıha gerilmiş İsa gibi
Ve Miraçtaki Muhammed (SAV) gibi istiyorum.

Yarabbi!
Biz senin dışında kanun koyan,
Haddini aşan ve azgınlaşan
Tüm tağutları reddederek, senin aziz dinine girdik.
Ve şimdi senin bize yakınlığına sığınarak
Yüreklerimizi sana çeviriyoruz.

Ey dağları zemin gemisine şahit yapan Allah’ım!
Filistin ve Kırgızistan dağlarında kıyam eden mücahitleri muzaffer kıl.
Siyonistlere karşı direnen kardeşlerimizin ayaklarını yolunda sabit kıl.
Afganistan’da dinsizleri dize getiren askerlerini vahdete kavuştur.
Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da, Lübnan’da zindanlarda işkence çeken kardeşlerimize sabır ver.
Bosna’da Sırp zulmüne maruz kalmış kardeşlerimizi direnişlerinde galip eylediğin gibi,
Dağlarının şahit olduğu zemin gemisinde Ebu Leheplerin ellerini nasıl kuruttuysan,
İslam inkılâbını yıkmaya yeltenen elleri de kurut.

Ey Kâbe’nin sahibi olan Rabbim!
Beytül harama, iğrenç, müşrik, zorba ve emperyalistleri davet eden,
Şerefsiz belamları ve kralları rezil et
Ve onlara zillet elbisesi giydir.

İlahi!
Senin askerlerin olan bizleri muzaffer et.
Ülkemizde ayağa kalkarak, vatanını, milletini koruyan,
İslam’ın izzetini ve senin adını yüceltmek için,
Marksist, faşist ve dinsiz diktatörlerin silahlarına hedef olan,
Canlarını feda eden asker ve polisimize yardım et.
Kalplerimizi kaynaştır ve aramızdaki nifak çıbanlarını kurut.
Teröre hizmet eden tüm tağutların zulümlerini,
Aldatmacalarını ve düzenlerini anlamayan,
Zavallı halkımıza ve idarecilerimize,
Bilinç, cesaret, özgürlük ve aziz İslam’ı bahşet.

Yarabbi!
Sen şahitsin ki, bizler senin dinini çok seviyoruz.
Fakat nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemediğimiz için,
Aziz dinini yüceltecek; kalp, akıl ve yüreğe sahip olamıyoruz.
Verdiğin bunca nimetlerle birlikte,
Bizlere İslam diniyle şeref verdin.
Fakat biz nankörlüğümüz, günahlarımız ve katılaşan kalplerimizle
Senin huzuruna gelmeye utanıyoruz.

Ey rahmet bulutlarını, dünya zeminine rızk çeşmesi yapan
Ve yeryüzünü mevsimlerle, gece ve gündüzlerle yeniden dirilten Allah’ım.
Nefsimizi, ruhumuzu, bedenimizi günahlardan arındır,
Rahmetini esirgeme üzerimizden, bizleri kendine kul kabul et,
Rızkımızı helal, nefesimizi dua eyle.
Bizi kuşatan tüm şeytani zincirleri kırarak,
Senin en çok sevdiğin şehitler gibi yaşamayı
Ve ölmeyi nasip et bizlere.
İsmi azam hürmetine, kitabın Kur’an hürmetine,
Sevgilin Muhammed Mustafa (SAV) hürmetine,
Bütün enbiyalar, evliyalar hürmetine,
Senin sevdiklerin ve seni sevenlerin hürmetine,
Bizleri cennetül firdevste saadeti ebediyeye mazhar et.
Hizmeti imaniyede bizleri daima muvaffak et.
Bizlere merhamet et, bu aciz ümmeti affet. AMİN

08/07/2010 Şener İŞLEYEN
Perşembe, Temmuz 08, 2010 tarihinde Unknown tarafından kaydedilmiştir , , | 1 Yorum »

1 yorum:

hasret dedi ki... @ 20 Eylül 2010 10:45

Yine diller deme geldi şükranla bu gece,
Esti bâd-ı saba revh u reyhânla bu gece!
Bu gece gelip öteden lütûflar ulaştı,
Ve coştu gönüller feyz-i Yezdân’la bu gece.
Çaktı yine cânân elinden bir berk-i hâtif,
Bir lâhzada oldu pinhânlar ayân bu gece.
Hicrânla yanıp inleyen sînelere birden,
Yetişti ol ulu dîvandan dermân bu gece.
Dil kesildi zerrât, varlık bir muhteşem kitap,
Duyuldu her yanda bir başka beyân bu gece.
Sığındık öbek öbek dergâhına dildârın,
Geldi mücrimlerin affına ferman bu gece.
Cem oldu bütün rûy-i siyah ne kadar varsa,
İndi ruhlarına Rahmet-i Rahmân bu gece.